Psychologische therapie

PSYCHOLOGISCHE THERAPIE

Soms gaat het niet zoals je zou willen en word je geconfronteerd met interne blokkades, overspoeld door hevige emoties, negatieve gedachten en lukt het niet meer om te functioneren zoals voorheen. Dat kan zijn weerslag hebben op diverse levensdomeinen.

In dergelijke situaties kan het aangewezen zijn om hulpverlening in te roepen zodat je dysfunctionele emoties, gedachten en handelingen kan ombuigen tot positieve eigenschappen, tot innerlijke kracht, mentale rust en adequate copingmechanismen. Zodoende kan je met verhoogd zelfvertrouwen opnieuw genieten van jouw leven en veerkrachtig het hoofd bieden aan moeilijkheden en allerhande stressituaties.

Met de soepelheid van een bloem en de standvastigheid van een berg door het leven gaan!


In  praktijk 'De Bergbloem' werken we met inzichtsverhogende technieken en gesprekstechnieken vanuit het cognitief-gedragsmatig denkkader en de integratieve psychologie. Aangezien lichaam en geest elkaar continu beïnvloeden, gaan we  ook lichaamsgericht te werk a.d.h.v. ademhalingstechnieken, relaxatie-oefeningen,  visualisatie-oefeningen, mindfulnessoefeningen, emotieregulatietechnieken, hartcoherentie, ... Voor spanningsreductie en verwerking van onverwerkte herinneringen maken we tevens gebruik van EMDR. Wat dit inhoudt en hoe dit in zijn werk gaat, lees je in het aanbod traumatherapie.


In 'De Bergbloem' kan je terecht voor individuele therapie bij volgende problematieken:


 • depressie
 • stressklachten
 • (faal)angst en paniek
 • burn-out
 • pijn en lichamelijk lijden (chronische pijnpatiënten, fibromyalgie, CVS,...)
 • vermoeidheidsklachten
 • piekeren
 • emotioneel onwelbevinden
 • voedingsproblemen (emotioneel eten,…)
 • psychosomatische klachten
 • relationele en gezinsproblemen
 • rouw- en verliesverwerking
 • negatief zelfbeeld
 • weinig zelfvertrouwen
 • onvoldoende assertiviteit
 • verslavingsproblematieken
 • traumaverwerking
 • levensfaseproblemenVoor praktische informatie zoals afspraak maken, kostprijs, terugbetaling,... klik hier.

Ga voor kracht in jezelf en zet de eerste stap vandaag