Wie ben ik?

De Bergbloem

Psychologische praktijk in volle bloei...

Wie ben ik?

Kathy Van Cauwenberge


Klinische Psychologie

Traumatherapie


0497/22 47 46

kathy@debergbloem.be

OPLEIDINGEN


Klinisch Psycholoog

EMDR-therapeut (Europees Certificaat)

Continue bijscholing EMDR via opleidingen, intervisie, supervisie en congressen

Rouwverwerking en verliesbegeleiding

Diverse korte opleidingen in contextuele hulpverlening

Opleiding in de relaxatietechnieken volgens het model van de Integratieve en Humanistische Psychologie

Autisme Centraal: opleiding Diagnostiek ASS volgens DSM-5 criteria en Differentiaaldiagnostiek


LIDMAATSCHAP


Psychologencommissie: erkend psycholoog (erkenningsnummer: 772111970)

Visumnummer: 264633

BFP: Belgische Federatie van Psychologen

VVKP: Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen

EMDR Belgium