Diensten

In de psychologie en mindfulness staat de berg symbool voor stevigheid, kracht en onbuigzaamheid. Welke weersomstandigheden of vegetatie ook, een berg blijft een berg en laat zich niet door externe omstandigheden beïnvloeden in het 'zijn'.


De bloem langs de berg staat voor de soepelheid en buigzaamheid om het hoofd te bieden aan externe omstandigheden.


Beiden zijn stevig verankerd in de aarde.
   

In praktijk 'De Bergbloem' helpen we jou op weg om opnieuw de kracht in jezelf te versterken, het aanpassingsvermogen te verhogen en soepelheid te verkrijgen zodat je stevig verankerd jouw levenspad met positieve ingesteldheid en zelfvertrouwen verder kan bewandelen.


Als erkend psychologen bieden  wetenschappelijk onderbouwde en kwaliteitsvolle psychologische hulpverlening aan in het Waasland voor een brede waaier aan problematieken en dit aan (jong)volwassenen en ouderen. Zie onderaan deze pagina voor een meer gedetailleerd aanbod.

Technieken die gehanteerd worden, vereisen voldoende cognitieve mogelijkheden (zelfintrospectie, abstract denken,...). De praktijk heeft bijgevolg geen aanbod voor mensen met een mentale beperking.

De Bergbloem is een ambulante praktijk. Voor cliënten met ernstig destructief gedrag (automutilatie, anorexia, zware verslavingen, psychose,...) waarvoor residentiële opname aangewezen is, verwijzen wij graag door naar passende hulpverlening.


WERKWIJZE


Alle consultaties zijn op afspraak. Je kan telefonisch, via mail of via deze website een afspraak maken.

De eerste ontmoeting is een verkennend gesprek waarbij jouw hulpvraag en doelstellingen duidelijk in kaart worden gebracht. Aan het einde van dit gesprek wordt in onderling overleg bepaald of de therapie wordt opgestart en wie binnen ons team hiervoor het meest aangewezen is. De duurtijd van de therapie en de frequentie van consultaties is op maat en in overleg. De regel is 'zo kort als mogelijk, zo diepgaand als nodig'.

Soms kan het zijn dat we niet de meest aangewezen personen zijn om jou te begeleiden in jouw hulpvraag. In dat geval brengen we jou graag in contact met een dienstverlener die gespecialiseerd is in jouw problematiek.


PRAKTISCH


Individuele dienstverlening:

  • Intakegesprek 60 min:  65€
  • Sessie 45 min: 55€
  • Sessie 60 min: 65€

Betaalwijze per sessie: contant of mobiel betalen via uw  bancontact-app


Andere opdrachten (verslaggeving op vraag, overleg,...): 60€/uur


Verplaatsingstijd wordt aangerekend + wettelijke kilometervergoeding (0,36€/km)


Indien je een afspraak niet kan nakomen, gelieve ten laatste 24u op voorhand te verwittigen. Dit geeft andere cliënten de mogelijkheid sneller op gesprek te kunnen komen. Gelieve omwille van deze reden begrip te hebben dat niet tijdig geannuleerde afspraken volledig aangerekend worden.   In geval van  niet tijdige annulatie door ziekte of overmacht wordt 25€ aangerekend.


Terugbetaling door de mutualiteit:

Voor de terugbetaling (gedeeltelijk) van prestaties van psychologen, informeer je best bij jouw mutualiteit of surf je naar de website van KlinPsy.


PRIVACYBELEID


Binnen ‘De Bergbloem’ gelden volgende Wetten:


1.     Beroepsgeheim

2.  De Privacywet is de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

3.     De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018


Wij hechten enorm belang aan de naleving van bovenstaande Wetten; de implementatie kan u nalezen in het privacybeleid.


Psychologische dienstverlening

Psychologische therapie

Traumatherapie

.